Zapytania ofertowe

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert upłynął.

Dokonano oceny ofert i wybrano ofertę z najwyższą liczbą punktów.

Zapytanie ofertowe:

Usługa    doradcza   specjalistyczna   –      Opracowanie   koncepcji i narzędzi umożliwiających inwestowanie w nowe produkty (usługi) wraz z opracowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. …

Pobierz: Zapytanie ofertowe

2019-12-30

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert w konkursie na udzielenie voucherów MŚP

upływa w dniu 03.01.2020r. o godzinie 12:00 .