Drewno na opał

Drewno na opał – oferta
Drewno pozyskujemy z własnych lasów, jak również bezpośrednio z nadleśnictw lub leśniczówek.

Około 8 % całości pozyskiwanego materiału stanowi drewno, które nie jest poddawane obróbce, gdyż koszty przetwarzania przekraczają zyski ze sprzedaży takiego materiału. Takie drewno pozostaje
w lesie jako wzbogacenie ściółki lub też jest sprzedawane , jako drewno odpadowe.

 

Pozyskiwane z lasów drewno można podzielić na następujące kategorie :

1. Gałęziówka

2.     Drewno układane w stosy – kłody lub grube gałęzie o długości ok. 1 m są układane
w stosy. Jednostką sprzedaży jest w tym przypadku metr przestrzenny, tzn. stos drewna od długości 1m, szerokości 1 m i wysokości 1 m z wolnymi przestrzeniami wewnętrznymi. 1 metr sześcienny odpowiada około 0.7 m³ czystej masy drewna (w zależności od rodzaju).

3.     Drewno długie – Jednostką handlową jest w tym przypadku metr sześcienny, czyli 1 m³ czystej masy drewna bez wolnych przestrzeni. Takie drewno jest tańsze niż drewno stosowe, ponieważ sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z przecieraniem i stosowaniem.

 

Miary objętości drewna kominkowego

Metr sześcienny, metr przestrzenny drewna ułożonego i metr przestrzeny nasypowy.

1m3 =1,43 mpu = 2,1 mpn   –  tzw. kubik, to jest metr obliczeniowy wyliczony na podstawie sumy
                                                  objętości poszczególnych kawałków drewna

1mpn = 0,68 mpu = 0,48 m3  –  to ilość drewna kominkowego jaką zdołamy wsypać do 1 metrowej
                                                    skrzyni.

1mpu = 0,7 m3 = 1,47 mpn  –  jest ilość drewna równomiernie pociętego, połupanego i ułożonego 
                                                  w metrowej skrzyni.

Wilgotność, gęstość i wartość opałowa drewna kominkowego

Poszczególne gatunki drewna w stanie świeżym różnią się znacznie poziomem wilgotności. Są gatunki zawierające kilkakrotnie większą ilość wody od innych. To nie jest tak, że każde świeżo ścięte drzewo, niezależnie od gatunku, będzie miało wilgotność charakterystyczną dla danej pory roku np. zima 55%, a latem 75% wilgotności. Niektóre gatunki będą miały wilgotność około 40%, np. jesion, inne aż 180%, np. wierzba.