Usługi Remontowo – Budowlane

Usługi Remontowo - Budowlane

USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE :

– robót ogólnobudowlanych i elektrycznych

– urządzeń wodnych i melioracyjnych

– robót inżynieryjnych drogowych, ziemnych

– torów i bocznic kolejowych

– instalacji zewnętrznych i wewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

– robót teletechnicznych, energetycznych i telekomunikacyjnych

 

 PONADTO USŁUGI W ZAKRESIE :

– zieleni, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

– konserwacji i pielęgnacji drzew i krzewów

– robót studniarskich